Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2021

TIẾNG ANH GIAO TIẾP VŨNG TÀU

Hình ảnh
TIẾNG ANH GIAO TIẾP VŨNG TÀU  Tiếng Anh Giao Tiếp Vũng Tàu      Kính g ử i quý anh chị thân m ế n! Tôi Hoàng Hi ệ p,giáo viên Ti ế ng Anh  đ ã có nhi ề u n ă m kinh nghi ệ m liên k ế t v ớ i các giáo viên  ư u tú v ả  các tr ườ ng  đạ i h ọ c,cao  đẳ ng trong toàn thành ph ố  V ũ ng Tàu t ạ o ra m ộ t  độ i ng ũ  giáo viên t ố t nh ấ t nh ằ m  đ áp  ứ ng nhu c ầ u h ọ c Ti ế ng Anh t ạ i nhà và t ạ i trung tâm cho h ọ c sinh,sinh viên và ng ườ i  đ ã  đ i làm. Quý h ọ c viên vui lòng liên h ệ : Contact:0989,448,498 gặp Thầy Hiệp Address:: 201, tr ầ n phú,p5,Tp - V ũ ng Tàu  tiếng anh giao tiếp vũng tàu tiếng anh giao tiếp vũng tàu tiếng anh giao tiếp vũng tàu tieng anh giao tiep vung tau tieng anh giao tiep  vung tau  tieng anh giao tiep vung tau

TIẾNG ANH GIAO TIẾP VŨNG TÀU

  TIẾNG ANH GIAO TIẾP  VŨNG TÀU Tiếng Anh Giao Tiếp Vũng Tàu Tôi Hoàng Hiệp ,giáo viên Anh Văn cùng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, chuyên dạy kèm tiếng Anh cho các em học sinh các cấp. Luyện thi các chứng chỉ. * Dạy kèm tiếng Anh giao tiếp cho các học viên đặc biệt là người đi làm, du lịch, đi du học,Tiếng Anh văn phòng và phỏng vấn xin việc… giúp học viên đạt được nhu cầu như mong muốn của mình sau khi kết thúc khóa học của Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Nhà. - English for workers,pupils,students,office workers,drivers,tourists,interviewees - Giáo viên nhận dạy kèm Tiếng Anh cho người đã đi làm ,học sinh,sinh viên,nhân viên văn phòng ,tài xế,đi du lịch và phỏng vấn xin việc. Quý hoc viên vui lòng liên hệ : Contact: 0989,448,498 - Mr Hiep Address: 201,trần phú,p5,Vũng Tàu     tiếng anh giao tiếp vũng tàu tiếng anh giao tiếp vũng tàu tiếng anh giao tiếp vũng tàu tieng anh giao tiep vung tau tieng anh giao tiep vung tau tieng anh giao tiep vung tau