Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2021

Dạy Kèm Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Vũng Tàu

 Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Vũng Tàu  Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Kiên Giang Tiếng Anh Giao Tiếp Tại An Giang  Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Đồng Nai  Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Sài Gòn   Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh Vũng Tàu thân mến! Tôi hoàng hiệp,giáo viên Tiếng Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm liên kết với các giáo viên ưu tú và các trường đại học,cao đẳng trong toàn thành phố Vũng Tàu tạo ra một đội ngũ giáo viên tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu học Tiếng Anh tại nhà và tại trung tâm cho học sinh,sinh viên và người đã đi làm. -Tiếng Anh giao tiếp( communicative english) - Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ( English for pupils, students ) - Tiếng Anh phỏng vấn xin việc (English for interviewees)   -Học phí 1 triệu một tháng -Tuần học 2 buổi _ Hình thức học online trên zoom Quý học viên vui lòng liên hệ: Contact:0989,448,498 Address:201, trần phú,p5, Tp – Vũng Tàu     tienganhgiaotieptaivungtau tienganhgiaotieptaivungtau tienganhgiaotieptaivungtau tiengan

TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI VŨNG TÀU

  Tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu Tiếng anh giao tiếp tại hồ chí minh Tiếng anh giao tiếp tại hà nội Tiếng anh giao tiếp tại cần thơ Tiếng anh giao tiếp tại đà nẵng KÍNH gửi: Quý phụ huynh - các bạn học sinh - cùng toàn thể các anh chị đang mong muốn học và cải thiện Tiếng Anh . Tôi Giáo Viên Trường Du Lịch tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh (Tiếng Anh biên - phiên dịch ) tại Trường ĐH: Ngoại Ngữ HÀ Nội- Kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung Tâm Anh Ngữ 10 năm. Nhận dạy Kèm : - Anh văn giao tiếp ( Communicative English ) - Anh văn phỏng vấn ( English for Interviewees ) -Anh văn cho học sinh,sinh viên ( English for pupils, students) -Học phí 1 triệu một tháng -Tuần học 2 buổi - Hình thức học online trên zoom Quý phụ huynh và các học viên quan tâm vui lòng liên hệ: Phone number : 0989448498 gặp t Hiệp Address :201,trần phú,p5,Tp - Vũng tàu hoặc 285, thống nhất vũng tàu Dạy kèm tiếng anh tại vũng tàu Gia sư tiếng anh tại vũng tàu Tiếng anh giao tiếp tại vũn

Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Vũng Tàu

Hình ảnh
  Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Vũng Tàu  Dạy Kèm Tiếng Tiếng Anh Tại Cần Thơ  Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Hồ Chí Minh Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Hà Nội Dạy Kèm Tiếng Anh Tại Đà Nẵng Tôi Hoàng Hiệp, giáo viên Tiếng Anh sư phạm năng động, nhiệt tình, có kinh nghiệm giảng dạy 10 năm tại Trung Tâm Anh Ngữ Du Lịch Lịch, Golden Voice,Trí Thức, Anh Mỹ Quốc Tế Chuyên dạy kèm : -Tiếng Anh Phỏng Vấn xin việc. -Tiếng Anh giao tiếp -Tiếng Anh cho thiếu nhi, học sinh và sinh viên -Tiếng cho tài xế và nhân viên nhà hàng khách sạn -Học phí 1 triệu một tháng -Tuần học 2 buổi - Hình thức học Tiếng Anh online trên zoom quý phụ huynh và các bạn học viên vui lòng liên hệ. => Chi tiết liên hệ : 0989.448.498 gặp Thầy Hiệp. Đ/c: 201,trần phú,p5, Tp- Vũng Tàu   Dạy kèm tiếng anh tại vũng tàu Dạy kèm tiếng anh tại hồ chí minh Dạy kèm tiếng anh tại hà nội Dạy kèm tiếng anh tại hải phòng Dạy kèm tiếng anh tại cần thơ Dạy kèm tiếng anh tại đà nẵng Day kem tieng anh tai vung tau Day ke

DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Hình ảnh
    DẠY KÈM TIẾNG ANH  VŨNG TÀU DẠY KÈM TIẾNG ANH VŨNG TÀU Tôi hoàng hiệp,giáo viên Tiếng Anh năng động,nhiệt tình,đã giảng dạy Tiếng Anh nhiều năm đến từ Vũng Tàu,nhận dạy kèm Tiếng Anh tại nhà, với phương pháp phản xạ chủ yếu nghe nói ,giúp cho học viên có một khoá học hoàn hảo và tiến bộ nhanh nhất. -Tiếng Anh giao tiếp( communicative english) - Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ( English for pupils,students) - Tiếng Anh cho nhân viên văn phòng(English for office workers) Học phí 1 triệu một tháng Tuần học 2 buổi Hình thức học online trên zoom Quý học viên vui lòng  liên hệ: Phone:0989448498 gặp Thầy Hiệp Address: 201,trần phú,P5, Tp -Vũng Tàu dạy kèm tiếng anh vũng tàu dạy kèm tiếng anh vũng tàu dạy kèm tiếng anh vũng tàu dạy kèm tiếng anh vũng tàu dạy kèm tiếng anh vũng tàu giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh

DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Hình ảnh
   DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP Kính gửi: Quý phụ huynh - các bạn học sinh - cùng toàn thể các anh chị đang mong muốn học và cải thiện Tiếng Anh. Tôi Hoàng Hiệp, Giáo Viên Tiếng Anh tại Trung Tâm Tiếng Anh Du Lịch,Golden Voice,Anh Mỹ Quốc Tế,đã tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh (Tiếng Anh biên - phiên dịch ) tại Trường ĐH: Ngoại Ngữ HÀ Nội- Kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung Tâm Anh Ngữ 10 năm. Nhận dạy kèm: - Tiếng Anh giao tiếp ( Communicative English ) - Tiếng Anh phỏng vấn xin việc ( English for the Interviewees ) -Tiếng Anh cho học sinh , sinh viên ( English for pupils, students ) Hoc phí 1 triệu một tháng Tuần học 2 buổi Hình thức học online trên zoom Quý phụ huynh và các học viên quan tâm vui lòng liên hệ: Phone :0989,448,498 gặp Thầy Hiệp Address :201,trần phú,p5,Tp -Vũng Tàu.     giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh giasutienganh   dạy kèm tiếng anh

DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP

  DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP Kính g ử i quý ph ụ huynh và các em h ọ c sinh thân m ế n! Tôi hoàng hi ệ p,giáo viên Ti ế ng Anh đ ã có nhi ề u n ă m kinh nghi ệ m liên k ế t v ớ i các giáo viên ư u tú v à các tr ườ ng đạ i h ọ c,cao đẳ ng trong toàn thành ph ố V ũ ng Tàu t ạ o ra m ộ t độ i ng ũ giáo viên t ố t nh ấ t nh ằ m đ áp ứ ng nhu c ầ u h ọ c Ti ế ng Anh t ạ i nhà và t ạ i trung tâm cho h ọ c sinh,sinh viên và ng ườ i đ ã đ i làm. -H ọ c phí 1 tri ệ u m ộ t tháng -Tu ầ n h ọ c 2 bu ổ i - Hình thức học online trên zoom Quý h ọ c viên vui lòng liên h ệ : Contact: 0989,448,498  Thầy Hiệp Address:201,trần phú,p5,Tp - V ũ ng Tàu   Gia s ư ti ế ng anh D ạ y kèm ti ế ng anh Ti ế ng anh giao ti ế p Gia s ư ti ế ng anh D ạ y kèm ti ế ng anh Ti ế ng anh giao ti ế p Gia s ư ti ế ng anh D ạ y kèm ti ế ng anh Ti ế ng anh giao ti ế p giasutienganh daykemtienganh giasudaykemtienganhgiaotiep giasutienganh daykemtienganh giasudaykemtienganhgi

DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Hình ảnh
  DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP Tôi hoàng hiệp,giáo viên Tiếng Anh năng động,nhiệt tình,đã giảng dạy Tiếng Anh nhiều năm,nhận dạy kèm Tiếng Anh tại nhà, với phương pháp phản xạ, chủ yếu nghe nói ,giúp cho học viên có một khoá học hoàn hảo và tiến bộ nhanh nhất. Nhận dạy kèm : -Tiếng Anh giao tiếp( communicative english) - Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ( English for pupils, students ) - Tiếng Anh cho nhân viên văn phòng(English for office workers) Học phí 1 triệu một tháng Tuần học 2 buổi Hình thức học online trên zoom Quý học viên vui lòng liên hệ: Phone : 0989,448,498 gặp Thầy Hiệp Address : 201, trần phú,p5,Tp - Vũng Tàu   Giasutienganhtaivungtau Daykemtienganhtaivungtau Tienganhgiaotieptaivungtau Giasutienganhtaivungtau Daykemtienganhtaivungtau Tienganhgiaotieptaivungtau Giasutienganhtaivungtau Daykemtienganhtaivungtau Tienganhgiaotieptaivungtau Gia sư tiếng anh tại vũng tàu Dạy kèm tiếng anh tại vũng tàu Tiếng anh giao tiếp tại vũng

GIA SƯ TIẾNG ANH

Hình ảnh
 GIA SƯ TIẾNG ANH Tôi Hoàng Hiệp,Giáo Viên Tiếng Anh đến từ Vũng Tàu sẽ mang đến cho các anh chị và các bạn một khóa học tiếng anh giao tiếp cấp tốc giúp học viên rèn luyện kỹ năng và phản xạ giao tiếp trong thời gian ngắn nhất. Khóa học được thiết kế với nhiều cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp với mọi đối tượng học viên. - Giúp học viên tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất; - Học cách phát âm và ngữ điệu chuẩn, phản xạ tốt khi giao tiếp; - Củng cố ngữ pháp, nâng cao vốn từ vựng sát thực với môi trường giao tiếp hàng ngày; - Tăng cường vốn hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán của nước bản xứ cũng như trong nước. Đối tượng tham gia khóa học: Học sinh, sinh viên, người đi làm,tài xế,phỏng vấn xin việc. - Hoàn toàn chưa từng học tiếng Anh - Đã từng học tiếng Anh nhưng vẫn hổng kiến thức căn bản và không giao tiếp được bằng tiếng Anh - Đã có kiến thức tiếng Anh nền tảng nhưng chưa tự tin khi giao tiếp. Học phí 1 triệu một tháng, Tuần học