Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2021

DẠY KÈM TIẾNG ANH VŨNG TÀU

  DẠY KÈM TIẾNG ANH  VŨNG TÀU Dạy Kèm Tiếng  Anh Vũng Tàu   Hotline: 0989448498   Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh Vũng Tàu thân mến! Tôi hoàng hiệp,giáo viên Tiếng Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm liên kết với các giáo viên ưu tú và các trường đại học,cao đẳng trong toàn thành phố Vũng Tàu tạo ra một đội ngũ giáo viên tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu học Tiếng Anh tại nhà và tại trung tâm cho học sinh,sinh viên và người đã đi làm. -Tiếng Anh giao tiếp( Communicative english) - Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ( English for pupils, students ) - Tiếng Anh phỏng vấn xin việc (English for interviewees) Quý học viên vui lòng liên hệ: Contact:0989,448,498 gặp thầy Hiệp Address:201, trần phú,p5, Tp – Vũng Tàu    daykem tienganhvungtau daykemtienganhvungtau daykemtienganhvungtau tienganhgiaotieptaivungtau daykemtienganhvungtau daykemtienganhvungtau daykemtienganhvungtau daykemtienganhvungtau daykemtienganvungtau daykemtienganhvungtaui

TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI VŨNG TÀU

  Tiếng anh giao tiếp tại vũng TÀU Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Vũng Tàu KÍNH gửi: Quý phụ huynh - các bạn học sinh - cùng toàn thể các anh chị đang mong muốn học và cải thiện Tiếng Anh . Tôi Giáo Viên Trường Du Lịch tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh (Tiếng Anh biên - phiên dịch ) tại Trường ĐH: Ngoại Ngữ HÀ Nội- Kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung Tâm Anh Ngữ 10 năm. Nhận dạy Kèm : - Anh văn giao tiếp ( Communicative English ) - Anh văn phỏng vấn ( English for Interviewees ) -Anh văn cho học sinh,sinh viên ( English for pupils, students) Quý phụ huynh và các học viên quan tâm vui lòng liên hệ: Phone number : 0989448498 gặp thầy Hiệp Address :201,trần phú,p5,Tp - Vũng tàu tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu tieng anh giao tiep tai vung tau tieng anh giao tiep tai vung tau tieng anh giao tiep tai vung tau day kèm tiếng anh tại vũng tàu Gia sư tiếng anh tại vũng tàu Tiếng anh giao  tại vũng tàu Dạy

DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI VŨNG TÀU

Hình ảnh
  DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI VŨNG TÀU Dạy Kèm Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Vũng Tàu  Tôi Hoàng Hiệp, giáo viên Tiếng Anh sư phạm năng động, nhiệt tình, có kinh nghiệm giảng dạy 10 năm tại Trung Tâm Anh Ngữ Du Lịch Lịch, Golden Voice,Trí Thức, Anh Mỹ Quốc Tế Chuyên dạy kèm : -Tiếng Anh Phỏng Vấn xin việc. -Tiếng Anh giao tiếp -Tiếng Anh cho thiếu nhi, học sinh và sinh viên -Tiếng cho tài xế và nhân viên nhà hàng khách sạn Quý phụ huynh và các bạn học viên vui lòng liên hệ. => Chi tiết liên hệ : 0989.448.498 gặp Thầy Hiệp. Đ/c: 201,trần phú,p5, Tp- Vũng Tàu tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu tieng anh giao tiep tai vung tau tieng anh giao tiep tai vung tau tieng anh giao tiep tai vung tau Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh Dạy kèm tiếng anh   Giasutienganhvungtau  Giasutienganhvungtau giasutienganhvungtau giasutienganhvungtau giasutienganhv

DẠY KÈM TIẾNG ANH VŨNG TÀU

Hình ảnh
    DẠY KÈM TIẾNG ANH  VŨNG TÀU DẠY KÈM TIẾNG ANH VŨNG TÀU Tôi Hoàng Hiệp,giáo viên Tiếng Anh năng động,nhiệt tình,đã giảng dạy Tiếng Anh nhiều năm đến từ Vũng Tàu,nhận dạy kèm Tiếng Anh online  trên zoom,với phương pháp phản xạ chủ yếu nghe nói ,giúp cho học viên có một khoá học hoàn hảo và tiến bộ nhanh nhất. -Tiếng Anh giao tiếp( Communicative English) - Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ( English for pupils,students) - Tiếng Anh cho nhân viên văn phòng(English for office workers) Quý học viên vui lòng  liên hệ: Phone:0989448498 gặp Thầy Hiệp Address: 201, trần phú,P5, Tp -Vũng Tàu  Giasutienganhvungtau  Giasutienganhvungtau giasutienganhvungtau giasutienganhvungtau giasutienganhvungtau giasutienganhvungtau dạy kèm tiếng anh vũng tàu dạy kèm tiếng anh vũng tàu dạy kèm tiếng anh vũng tàu dạy kèm tiếng anh vũng tàu dạy kèm tiếng anh vũng tàu

DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Hình ảnh
    DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP Kính gửi: Quý phụ huynh - các bạn học sinh - cùng toàn thể các anh chị đang mong muốn học và cải thiện Tiếng Anh. Tôi Hoàng Hiệp, Giáo Viên Tiếng Anh tại Trung Tâm Tiếng Anh Du Lịch,Golden Voice,Anh Mỹ Quốc Tế,đã tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh (Tiếng Anh biên - phiên dịch ) tại Trường ĐH: Ngoại Ngữ HÀ Nội- Kinh nghiệm giảng dạy tại các Trung Tâm Anh Ngữ 10 năm. Nhận dạy kèm: - Tiếng Anh giao tiếp ( Communicative English ) - Tiếng Anh phỏng vấn xin việc ( English for the Interviewees ) -Tiếng Anh cho học sinh , sinh viên ( English for pupils, students ) Hoc phí 1 triệu một tháng Tuần học 2 buổi Hình thức học online trên zoom Quý phụ huynh và các học viên quan tâm vui lòng liên hệ: Phone :0989,448,498 gặp Thầy Hiệp Address :201,trần phú,p5,Tp -Vũng Tàu. daykemtienganhgiaotiep daykemtienganhgiaotiep daykemtienganhgiaotiep     tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau  tienganhgiaovungtau tienganh

DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP

  DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP   DẠY KÈM TIẾNG ANH GIAO TIẾP Hotline: 0989448498 Kính g ử i quý ph ụ huynh và các em h ọ c sinh thân m ế n! Tôi hoàng hi ệ p,giáo viên Ti ế ng Anh đ ã có nhi ề u n ă m kinh nghi ệ m liên k ế t v ớ i các giáo viên ư u tú v à các tr ườ ng đạ i h ọ c,cao đẳ ng trong toàn thành ph ố V ũ ng Tàu t ạ o ra m ộ t độ i ng ũ giáo viên t ố t nh ấ t nh ằ m đ áp ứ ng nhu c ầ u h ọ c Ti ế ng Anh t ạ i nhà và t ạ i trung tâm cho h ọ c sinh,sinh viên và ng ườ i đ ã đ i làm. Quý h ọ c viên vui lòng liên h ệ : Contact: 0989,448,498  gặp Mr Hiep Address:201,trần phú,p5,Tp - V ũ ng Tàu   tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau  tienganhgiaovungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau  giasutienganhvungtau tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepvungtau Gia s ư ti ế ng anh D ạ y kèm ti ế ng anh Ti ế ng anh giao ti ế p Gia s ư ti ế ng anh D ạ y kèm ti ế ng anh Ti ế n

TIẾNG ANH GIAO TIẾP VŨNG TÀU

Hình ảnh
    TIẾNG ANH  GIAO TIẾP VŨNG TÀU  Tiếng Anh Giao Tiếp Vũng Tàu  Tôi hoàng hiệp,giáo viên Tiếng Anh năng động,nhiệt tình,đã giảng dạy Tiếng Anh nhiều năm, nhận dạy kèm Tiếng Anh tại nhà, với phương pháp phản xạ, chủ yếu nghe nói ,giúp cho học viên có một khoá học hoàn hảo và tiến bộ nhanh nhất. Nhận dạy kèm : -Tiếng Anh giao tiếp( Communicative English) - Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ( English for pupils, students ) - Tiếng Anh cho nhân viên văn phòng(English for office workers) Quý học viên vui lòng liên hệ: Phone : 0989,448,498 gặp Thầy Hiệp Address : 201, trần phú,p5,Tp - Vũng Tàu   tienganhgiaotiepvungtau tienganhgiaotiepungtau Tienganhgiaotiepvungtau Giasutienganhvungtau tienganhgiotiepvungtau Tienganhgiaotiepvungtau Giasutienganhtaivungtau Daykemtienganhtaivungtau Tienganhgiaotiepvungtau Gia sư tiếng anh tại vũng tàu Dạy kèm tiếng anh tại vũng tàu Tiếng anh giao tiếp tại vũng tàu Gia sư tiếng anh tại vũng tàu Dạy kèm tiếng anh tạ

GIA SƯ TIẾNG ANH

  GIA SƯ TIẾNG ANH Gia Sư Tiếng Anh  Tôi Hoàng Hiệp,Giáo Viên Tiếng Anh đến từ Vũng Tàu sẽ mang đến cho các anh chị và các bạn một khóa học tiếng anh giao tiếp cấp tốc giúp học viên rèn luyện kỹ năng và phản xạ giao tiếp trong thời gian ngắn nhất. Khóa học được thiết kế với nhiều cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp với mọi đối tượng học viên. - Giúp học viên tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất; - Học cách phát âm và ngữ điệu chuẩn, phản xạ tốt khi giao tiếp; - Củng cố ngữ pháp, nâng cao vốn từ vựng sát thực với môi trường giao tiếp hàng ngày; - Tăng cường vốn hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán của nước bản xứ cũng như trong nước. Đối tượng tham gia khóa học: Học sinh, sinh viên, người đi làm,tài xế,phỏng vấn xin việc. - Hoàn toàn chưa từng học tiếng Anh - Đã từng học tiếng Anh nhưng vẫn hổng kiến thức căn bản và không giao tiếp được bằng tiếng Anh - Đã có kiến thức tiếng Anh nền tảng nhưng chưa tự tin khi giao tiếp. Quý học viên vui